Chargement en cours

Séminaire mensuel de littérature yiddish (28/4/19)

28/04/2019 - 09:30 à 16:30
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

Séminaire mensuel de littérature yiddish

חודשלעכער‭ ‬סעמינאַר‭ ‬פֿון‭ ‬ייִדישער‭ ‬ליטעראַטור
Langue_yiddish

Sous la direction de Yitskhok Niborski et Natalia Krynicka avec la participation de Sharon Bar-Kochva.

Dimanche 28 avril 2019 de 9h30 à 16h30

Yitskhok Niborski : Le salon littéraire Tseytlin (4)

Sharon Bar-Kochva : L'avant-garde yiddish de New York (4)

Natalia Krynicka : Yung-Yidish (1)

יצחק ניבאָרסקי : אין אַ ליטעראַרישער שטוב (4)

שרון בר־כּוכבֿא : ניו־יאָרקער ייִדישער אַוואַנגאַרד (4)

נאַטאַליע קריניצקאַ : יונג־ייִדיש (1)

צום בשותּפֿותדיקן מיטאָג (12.30 אַז‘ ביז 14.00 אַז‘) ברענגט יעדער אָנטייל־נעמער עפּעס צו עסן און/אָדער צו טרינקען.

Le repas de midi (de 12h30 à 14h) est pris en commun : chaque participant apporte sa contribution sous forme de nourriture et / ou de boisson.

Le séminaire se déroule en yiddish.

Réservez

Yidish oyf der tsung : S'engager (07.05.19)

07/05/2019 - 14:00 à 16:00
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

Cours de conversation / שמועס־לעקציע

Yidish oyf der tsung / ייִדיש אויף דער צונג

Le yiddish sur le bout de la langue

Mardi 7 mai 2019 à 14h

S'engager / כּלל-טוערײַ

 

Animé par Régine Nebel et Yitskhok Niborski.

Pour recevoir le vocabulaire à l’avance, merci d’écrire à [email protected].

Tarif : 17 €. Adhérents : 15 €. Étudiants de moins de 30 ans : 9 €

Réservez

Mère, nous arrivons d'un pays sans amour

09/05/2019 - 19:30 à 21:30
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

Cabaret Littéraire / ליטעראַרישער קאַבאַרעט

Mère, nous arrivons d'un pays sans amour

Trois poètes yiddish d'avant-garde

Jeudi 9 mai à 19h30

Dans son roman D’un pays sans amour (Grasset, 2011), Gilles Rozier conte les tribulations de Perets Markish, Uri-Tsvi Grinberg et Meylekh Ravitsh, trois jeunes poètes décidés à saisir la modernité à pleines dents. À partir d’extraits du roman, de poèmes des trois auteurs, et d’un montage photographique, cette soirée fera revivre la frénésie de l’avant-garde yiddish à Varsovie dans les années 1920.
Avec TalilaAnnick Prime-MargulesGilles Rozier, Clarinette : Teddy Lasry.

 
Réservez

Les artistes juifs russes et l'avant-garde

11/05/2019 - 15:00 à 16:00
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

Conférence / רעפֿעראַט

Les artistes juifs russes et l'avant-garde

Conférence de Claire Le Foll

Samedi 11 mai à 15h

Cette conférence explorera le rapport des artistes d’origine juive du début du XXe siècle à l’avant-garde européenne, afin de faire comprendre comment l’abstraction et le modernisme ont supplanté la quête d’un art juif au tournant des années 1920.
Claire Le Foll, historienne (université de Southampton, Royaume-Uni), est l’auteure de L’École artistique de Vitebsk (1897-1923), L’Harmattan, 2002.

Réservez

La Bibliothèque Medem ouvre ses portes

11/05/2019 - 17:00 à 18:00
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

Portes ouvertes / אָפֿענע טירן

La Bibliothèque Medem ouvre ses portes

Livres yiddish d'avant-garde

Samedi 11 mai à 17h

Présentation de Claire Le Foll. Le public aura l’occasion d’admirer les magnifiques éditions yiddish d’avant-garde des années 1918-1926, illustrées par les plus grands artistes juifs,
qui sont conservées à la Bibliothèque.

Réservez

Les avant-gardes yiddish et la tradition

11/05/2019 - 18:30 à 19:30
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

Conférence / רעפֿעראַט

Les avant-gardes yiddish et la tradition

ou comment exprimer une révolte sans renier ses racines

Samedi 11 mai à 18h30

Conférence d’Arnaud Bikard. Les avant-gardes yiddish apparaissent alors que la littérature moderne yiddish n’a que quelques décennies. Lorsque Y.-L. Peretz, le plus avant-gardiste des « classiques », posait la question suivante en 1910 : « Que manque-t-il à notre littérature ? » il répondait : « Une tradition ». La génération suivante, qui dans sa majorité admire le patriarche de Varsovie mais cherche à engager, en yiddish, les expérimentations des avant-gardes, se trouve donc dans une situation paradoxale : pour ces créateurs, tout n’est pas à jeter dans le passé juif mais doit être réinvesti de manière entièrement neuve.
C’est ce paradoxe qu’Arnaud Bikard, maître de conférences en langue et culture yiddish à l’INALCO, tâchera d’analyser au cours de cette conférence.

Réservez

Séminaire mensuel de littérature yiddish (12/5/19)

12/05/2019 - 09:30 à 16:30
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

Séminaire mensuel de littérature yiddish

חודשלעכער‭ ‬סעמינאַר‭ ‬פֿון‭ ‬ייִדישער‭ ‬ליטעראַטור
Langue_yiddish

Sous la direction de Yitskhok Niborski et Natalia Krynicka avec la participation de Sharon Bar-Kochva.

Dimanche 12 mai 2019 de 9h30 à 16h30

 

Yitskhok Niborski : Le salon littéraire Tseytlin (5)

Sharon Bar-Kochva : L'avant-garde yiddish de New York (5)

Natalia Krynicka : Yung-Yidish (2)

יצחק ניבאָרסקי : אין אַ ליטעראַרישער שטוב (5)

שרון בר־כּוכבֿא : ניו־יאָרקער ייִדישער אַוואַנגאַרד (5)

נאַטאַליע קריניצקאַ : יונג־ייִדיש (2)

צום בשותּפֿותדיקן מיטאָג (12.30 אַז‘ ביז 14.00 אַז‘) ברענגט יעדער אָנטייל־נעמער עפּעס צו עסן און/אָדער צו טרינקען.

Le repas de midi (de 12h30 à 14h) est pris en commun : chaque participant apporte sa contribution sous forme de nourriture et / ou de boisson.

Le séminaire se déroule en yiddish.

Réservez

Filourdi le Dégourdi (12/5/19)

12/05/2019 - 15:00
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

Yingl Tsingl Khvat

Lecture musicale d’un conte pour enfants

Samedi 12 mai 2019 à 15h

Lecture musicale pour petits et grands du conte Yingl Tsingl Khvat (Filourdi le Dégourdi) du poète Mani Leyb, en yiddish et en français. Un garçon courageux sauve son village grâce à ses pouvoirs magiques. Un dessin animé créé à partir des illustrations d’El Lissitzky (1918) accompagnera le conte.

Lecture et chant : Valentina Fedchenko
Création musicale et violon : Nicolas Dupin
Piano : Bastien Hartman
Dessin animé : Marine Bikard

Tarif : 8 €. Enfants de moins de 13 ans : 5 €.

L’activité se déroule en yiddish et en français.

Réservez

Voix/voie méditative (17/5/19)

17/05/2019 - 19:00 à 21:30
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

Proposée par Estelle Hulack et animée par Shura Lipovsky

Depuis de nombreuses années, Shura Lipovsky anime des ateliers de chant et mouvement dans différents pays d’Europe et en Amérique. Elle a étudié l’interaction de la voix et du mouvement sur la circulation des flux énergétiques de la personne, et mis au point une méthode originale basée sur ses connaissances de la culture traditionnelle ashkénaze et de la spiritualité juive. Grâce aux nigunim (mélodies mystiques), au mouvement, à la relaxation et la méditation, les participants partent à la découverte de leur vraie «voix/voie». Une expérience intérieure et artistique.

Réservez

103e anniversaire de la mort de Sholem-Aleykhem

18/05/2019 - 15:30 à 17:30
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

Hommage / אָנדענק

103e anniversaire de la mort de Sholem-Aleykhem

Samedi 18 mai à 15h30

Dans son testament, Sholem-Aleykhem demandait à ses enfants de se réunir tous les ans à la date de l’anniversaire de sa mort pour lire à haute voix quelques-uns de ses récits les plus gais. À la MCY, on suit sa volonté année après année, en hommage au plus populaire de nos écrivains et pour le plus grand plaisir de ses admirateurs d’aujourd’hui. Lectures en yiddish et en français :
Hershl GrantTal Hever-Chybowski
et Annick Prime-Margules.

צו שלום־עליכמס 103טן יאָרצײַט

שלום־עליכם האָט אין זײַן צוואה געבעטן זײַנע קינדער, אַז אַלע יאָר צום יאָרצײַט זאָלן זיי זיך צונויפֿקומען און פֿאָרלייענען עפּעס פֿון זײַנע פֿריילעכסטע שאַפֿונגען. אונדזער ייִדיש־צענטער היט אָפּ יאָר־אײַן יאָר־אויס אָט דעם וווּנטש, צום כּבֿוד פֿונעם באַליבטן פֿאָלקסשרײַבער און צום פֿאַרגעניגן פֿון זײַנע הײַנטיקע חסידים. פֿאָרלייענונגען אויף ייִדיש און פֿראַנצייזיש דורך הערשל גראַנט, טל חבֿר־כיבאָווסקי און אַניק פּרים־מאַרגוליס.

Réservez

Yidish oyf der tsung : Migrations (21/05/19)

21/05/2019 - 14:00 à 16:00
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

Cours de conversation / שמועס־לעקציע

Yidish oyf der tsung / ייִדיש אויף דער צונג

Le yiddish sur le bout de la langue

Mardi 21 mai 2019 à 14h

Migrations / מיגראַץיעס 

 

Animé par Régine Nebel et Tal Hever-Chybowski.

Pour recevoir le vocabulaire à l’avance, merci d’écrire à [email protected].

Tarif : 17 €. Adhérents : 15 €. Étudiants de moins de 30 ans : 9 €

Réservez

La plus précieuse des marchandises

23/05/2019 - 19:30 à 21:30
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

Rencontre Littéraire / ליטעראַריש באַגעגעניש

La plus précieuse des marchandises

de Jean-Claude Grumberg

Jeudi 23 mai à 19h30

Un conte du XXIe siècle, affreusement tendre et horriblement optimiste, inspiré par une histoire qui se passa il y a longtemps longtemps, au XXe siècle.
Jean-Claude Grumberg dialoguera avec Maurice Olender, éditeur et professeur d’histoire à l’EHESS (sous réserve).

Réservez

Atelier Bagel (25/5/19)

25/05/2019 - 14:30 à 16:30
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

Atelier Bagel

Samedi 25 mai 2019 à 14h30

Apprenez à faire vos propres bagels new yorkais avec Laurel Kratochvila, chef boulangère à Fine Bagels, Berlin. Régine Nebel vous contera l’histoire diasporique du bagel pendant que Laurel vous guidera pas à pas dans sa fabrication, de la pâte à la cuisson. L’atelier se terminera, bien entendu, par une dégustation.

L'atelier se déroule en français.

Tarif : 12 €. Adhérents : 10 €. 

Réservez

Séminaire de niveau intermédiaire : Fête des Mères (26/05/19)

26/05/2019 - 09:30 à 18:00
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

Séminaire de niveau intermédiaire

(niveaux 3 et 4)

Spécial Fête des mères !

Thème : «Mame-loshn» et figures maternelles dans la culture yiddish

 

Avec Nadia Déhan-RotschildTal Hever-ChybowskiNatalia Krynicka et Rubye MonetCe séminaire permettra aux étudiants de Paris et d'ailleurs de se retrouver pour une journée d’étude conviviale dans une ambiance linguistique yiddishophone.

Le repas est pris en commun : chaque participant apporte sa contribution sous forme de nourriture et/ou de boisson.

Dimanche 26 mai 2019 de 9h30 à 18h

סעמינאַר פֿאַר מיטעלע

לכּבֿוד דעם מאַמעטאָג

 

טעמע : מאַמע־לשון און מאַמע־געשטאַלטן אין דער ייִדישער קולטור

מיט נאַדיאַ דעהאַן־ראָטשילדטל חבֿר־כיבאָווסקירובי מאָנעט און נאַטאַליע קריניצקאַ. דער סעמינאַר צילט צו געבן סטודענטן פֿון פּאַריז און פֿון אַנדערש וווּ אַ געלעגנהייט צו פֿאַרברענגען אַ טאָג אין אַ פֿרײַנדלעכער, ייִדיש־רעדנדיקער שטודיר־סבֿיבֿה.

צום בשותּפֿותדיקן מיטאָג ברענגט יעדער אָנטייל־נעמער עפּעס צו עסן און/אָדער צו טרינקען.

Tarif : 38 €. Adhérents : 30 €. Étudiants de moins de 30 ans : 18 €.

Le séminaire se déroule en yiddish

Réservez

Yidish oyf der tsung : petites tournures yiddish (04/06/19)

04/06/2019 - 14:00 à 16:00
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

Cours de conversation / שמועס־לעקציע

Yidish oyf der tsung / ייִדיש אויף דער צונג

Le yiddish sur le bout de la langue

Mardi 4 juin 2019 à 14h

Petites tournures yiddish / קלײנע אויסדרוקן

 

Animé par Régine Nebel et Natalia Krynicka.

Pour recevoir le vocabulaire à l’avance, merci d’écrire à [email protected].

Tarif : 17 €. Adhérents : 15 €. Étudiants de moins de 30 ans : 9 €

 
Réservez

Voix/voie méditative (7/6/19)

07/06/2019 - 19:00 à 21:30
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

Proposée par Estelle Hulack et animée par Shura Lipovsky

Depuis de nombreuses années, Shura Lipovsky anime des ateliers de chant et mouvement dans différents pays d’Europe et en Amérique. Elle a étudié l’interaction de la voix et du mouvement sur la circulation des flux énergétiques de la personne, et mis au point une méthode originale basée sur ses connaissances de la culture traditionnelle ashkénaze et de la spiritualité juive. Grâce aux nigunim (mélodies mystiques), au mouvement, à la relaxation et la méditation, les participants partent à la découverte de leur vraie «voix/voie». Une expérience intérieure et artistique.

Réservez

Séminaire mensuel de littérature yiddish (16/6/19)

16/06/2019 - 09:30 à 16:30
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

Séminaire mensuel de littérature yiddish

חודשלעכער‭ ‬סעמינאַר‭ ‬פֿון‭ ‬ייִדישער‭ ‬ליטעראַטור
Langue_yiddish

Sous la direction de Yitskhok Niborski et Natalia Krynicka avec la participation de Sharon Bar-Kochva.

Dimanche 16 juin 2019 de 9h30 à 16h30

Yitskhok Niborski : Le salon littéraire Tseytlin (6)

Natalia Krynicka : Yung-Yidish (3)

יצחק ניבאָרסקי : אין אַ ליטעראַרישער שטוב (6)

נאַטאַליע קריניצקאַ : יונג־ייִדיש (3)

צום בשותּפֿותדיקן מיטאָג (12.30 אַז‘ ביז 14.00 אַז‘) ברענגט יעדער אָנטייל־נעמער עפּעס צו עסן און/אָדער צו טרינקען.

Le repas de midi (de 12h30 à 14h) est pris en commun : chaque participant apporte sa contribution sous forme de nourriture et / ou de boisson.

Le séminaire se déroule en yiddish.

Réservez

Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a rien à manger?

22/06/2019 - 15:00 à 17:00
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

Conférence / רעפֿעראַט

Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a rien à manger?

Conférence de Yitskhok Niborski

Samedi 22 juin à 15h

On parle de nourriture, on en rêve aussi, et on écrit, beaucoup,
à ce sujet dans la culture yiddish. Car ce qui tend à être pour nous, aujourd’hui, folklore et gourmandise nostalgique, fut, il n’y a pas si longtemps encore, la grande affaire de la vie juive en Europe orientale. Comment se nourrir, ou comment s’en passer, deux questions, deux maillons de la « chaîne alimentaire » ciselés par la littérature yiddish.
Lectures en français et en yiddish : Annick Prime-Margules
et Yitskhok Niborski.

Réservez

La Bibliothèque ouvre ses portes

22/06/2019 - 17:00 à 18:00
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

Portes ouvertes / אָפֿענע טירן

La Bibliothèque ouvre ses portes

Gourmandises

Samedi 22 juin à 18h30

Plusieurs fois par an, les animateurs, chercheurs, ou lecteurs passionnés de la Bibliothèque Medem prennent plaisir à faire découvrir ses trésors à un large public. Gourmandises pour les yeux, des livres de recettes, des manuels du quotidien en cuisine, des disques peints, de curieuses partitions sortent des réserves... Présenté par Nadia Déhan-Rotschild et Annick Prime-Margules.

Réservez

Déguster, boire et chanter! Nasheray, shikeray, zingeray!

22/06/2019 - 18:30 à 20:30
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

Divertissement / פֿאַרװײַלונג

Déguster, boire et chanter ! Nasheray, shikeray, zingeray !

Samedi 22 juin à 18h30

Entendre parler de nourriture, de musique, c’est bien. Mais passer aux choses sérieuses, au concret, bref au takhles, c’est mieux ! Il est grand temps de faire la fête et de se régaler !
Au menu de la soirée, avec les meilleurs sommeliers, chefs, chefs de rang, chefs de chœur de la Maison :
— zakouskis culturels : les nourritures dans la chanson, un petit tour servi par Nadia Déhan-Rotschild et délicatement épicé d’illustrations musicales.
— borsht du chef et ses pirojkis : un plat traditionnel à savourer dans les plaisirs de la conversation.
— douceurs des gourmets qui aiment aussi chanter.
Boisson incluse.

Réservez