Chargement en cours

Der Tish : spectacle hors les murs (1, 8/3/20)

01/03/2020 - 15:00 au 08/03/2020 - 15:00
L'Auguste Théâtre
6 Impasse Lamier - 75011 Paris
En savoir plus

Spectacle / פֿאָרשטעלונג

דער טיש פֿון אידאַ פֿינק

Der tish (La Table) d'Ida Fink

Un spectacle du Troïm Teater (reprise)

Dimanches 1er et 8 mars 2020 à 15h

 

 

רעזשיסירט דורך שאַרלאָט מעסער. פֿון פּויליש : אַלכּסנדר מעסער און אַניק פּרים־מאַרגוליס. מיט לאָראַנס אַפּטעקיער־פֿישבייןמישעל פֿישבייןזשאַנעט כּהןליאָנעל מילעראַניק פּרים־מאַרגוליס. קלאַנג, ליכט, אונטערקעפּלעך : אַלכּסנדר מעסער.

הונדערטער ייִדן פֿון אַ פּויליש שטעטל זענען אויסגעהרגעט געוואָרן דורך דער געסטאַפּאָ בעת דעם חורבן. 25 יאָר שפּעטער קלײַבט צונויף אַ פּראָקוראָר גבֿית־עדותן פֿון פֿיר לעבן געבליבענע, כּדי צו מישפּטן די פֿאַראַנטוואָרטלעכע. נאָר צי וועט עס זײַן מעגלעך ? די פּיעסע אין פֿאָרעם פֿון דיאַלאָגן פּרוּווט באַהאַנדלען דאָס וואָס ס'איז שווער צו באַשרײַבן דורך ווערטער.

אידאַ פֿינק (2011-1921) איז געבוירן געוואָרן אין אַן אַסימילירטער משפּחה אין זבאַראַזש (הײַנט אוקרײַנע). אין 1942 אַנטלויפֿט זי פֿון געטאָ אַ דאַנק פֿאַלשע פּאַפּירן. אַ בלאָנדע מיט העלע אויגן, ווערט זי ניט דערקענט ווי אַ ייִדישע. אין 1957 באַזעצט זי זיך אין מדינת־ישׂראל וווּ זי גיט אַרויס אויף פּויליש ווערק וועגן דעם חורבן.

Mise en scène de Charlotte Messer. Traduit du polonais par Alexandre Messer et Annick Prime-Margules. Avec Laurence-Aptekier FisbeinMichel FisbeinJeannette KohnLionel Miller et Annick Prime-Margules. Régisseur son, lumière, surtitrage français : Alexandre Messer.

Après le succès remporté au mois de septembre, la troupe reprend cette pièce intense mettant en scène un procureur qui, vingt-cinq ans après les faits, entend les survivants d’un massacre perpétré par les SS dans une bourgade polonaise.

Bonne nouvelle : le Troïm Teater jouera Der Tish le 19 janvier à Nancy, le 22 mars à Bruxelles et le 19 avril à Rennes !

Ida Fink (1921-2011) naît dans une famille juive assimilée de Zbaraż (Ukraine actuelle). En 1942, elle s’échappe du ghetto grâce à de faux papiers. En 1957, elle émigre en Israël où elle écrira en polonais plusieurs récits sur le génocide des Juifs d’Europe.

En yiddish surtitré français.

Le spectacle se produira à l'Auguste Théâtre, 6 impasse Lamier, 75011 Paris

Tarif : 20 €. Adhérents : 15 €. 

Réservez

Yidish oyf der tsung : fake news (5/3/20)

05/03/2020 - 14:00 à 16:00
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

Cours de conversation / שמועס־לעקציע

Yidish oyf der tsung / ייִדיש אויף דער צונג

Le yiddish sur le bout de la langue

Jeudi 5 mars 2020 à 14h

Fake news / פֿאַלשע נײַעס

 

Animé par Régine Nebel et Natalia Krynicka.

Pour recevoir le vocabulaire à l’avance, merci d’écrire à regine@yiddishweb.com.

Le cours se déroule en yiddish.

Tarif : 17 €. Adhérents : 15 €. Étudiants de moins de 30 ans : 9 €

Réservez

Les Acoustiques : concert (5/3/20)

05/03/2020 - 19:30
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

Concert / קאָנצערט

NOUVEAU

Les Acoustiques : solistes de la musique ashkénaze

#1 : Amit Weisberger, violon, mandoline et chant

Jeudi 5 mars 2020 à 19h30

 

 

Des concerts courts et intenses. Des programmes inédits. Une rencontre intime avec des solistes de France et d’ailleurs. Pour faire résonner la musique ashkénaze dans toute son intégrité. Sans amplificateurs, sans chichis. Amit Weisberger est un violoniste, chanteur, comédien et danseur israélien installé en France depuis 2007. Pour la première des Acoustiques, il présentera un programme original de pièces instrumentales klezmer et de chansons en yiddish, français et hébreu.

19h30 : Ouverture des portes

20h : Concert

20h45 : Conversation entre l’artiste et Tal Hever-Chybowski.

Le concert se déroule en yiddish et en français.

Tarif : 15 €. Adhérents : 12 €. 

Réservez

Les proverbes yiddish s'amusent ! (7/3/20)

07/03/2020 - 16:00 à 17:30
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

שפּילעוודיקע שפּריכווערטער

Les proverbes yiddish s'amusent !

Samedi 7 mars 2020 à 16h

שפּריכווערטער און אויסדרוקן באַרײַכערן אַ שפּראַך און זאָגן אויס אַ סך וועגן איר גײַסט. אויפֿן סמך פֿון דער זאַמלונג ווען די ווערטער רעדן פֿון גיטעלע פֿינקעלשטיין מילכבערג (דערשינען לעצטנס אינעם פֿאַרלאַג מעדעם־ביבליאָטעק) וועלן די אָנפֿירערס פֿון דער שפּילעוודיקער אונטערנעמונג פֿאַר אונדז אַנטפּלעקן אַלע חנען פֿון די ייִדישע שפּריכווערטער, דורך סקעטשן, סצענקעס און אימפּראָוויזאַציעס. מיר רעכענען אויף דער באַטייליקונג פֿונעם עולם ! מיט נאַדיאַ דעהאַן־ראָטשילדטל חבֿר־כיבאָווסקירובי מאָנעטרעזשין נעבעל.

Les proverbes et les expressions idiomatiques font partie du charme d'une langue et révèlent bien des choses de son esprit. Puisant dans l'ouvrage récemment paru Ven di verter redn (Quand les mots parlent), de Gloria Finkielsztejn Milchberg (Éditions Bibliothèque Medem), les animateurs de ce stand-up un peu particulier, émaillé de sketchs, jeux, improvisations, auront à cœur de les faire découvrir au public qui sera invité à y mettre son grain de sel. Avec Nadia Déhan-RotschildTal Hever-ChybowskiRubye MonetRégine Nebel.

L'activité se déroule en yiddish et en français.

Entrée libre

Réservez

Séminaire mensuel de littérature yiddish (8/3/20)

08/03/2020 - 09:30 à 16:30
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

Séminaire mensuel de littérature yiddish

חודשלעכער‭ ‬סעמינאַר‭ ‬פֿון‭ ‬ייִדישער‭ ‬ליטעראַטור
Langue_yiddish

Sous la direction de Yitskhok Niborski et Natalia Krynicka avec la participation de Sharon Bar-Kochva.

Dimanche 8 mars 2020 de 9h30 à 16h30

Yitskhok Niborski : Mysticisme et écriture : l’œuvre et la pensée d’Aaron Zeitlin (3)

Sharon Bar-Kochva : Figures féminines chez Aaron Zeitlin (3)

Natalia Krynicka : Juifs et non-Juifs dans l’œuvre d’Aaron Zeitlin (3)

יצחק ניבאָרסקי : מיסטיק און שרײַבערײַ : אַהרן צייטלינס ווערק און געדאַנק (3)

שרון בר־כּוכבֿא : פֿרויען־געשטאַלטן בײַ צייטלינען (3)

נאַטאַליע קריניצקאַ : ייִדן און ניט־ייִדן אין אַהרן צייטלינס ווערק (3)

צום בשותּפֿותדיקן מיטאָג (12.30 אַז‘ ביז 14.00 אַז‘) ברענגט יעדער אָנטייל־נעמער עפּעס צו עסן און/אָדער צו טרינקען.

Le repas de midi (de 12h30 à 14h) est pris en commun : chaque participant apporte sa contribution sous forme de nourriture et / ou de boisson.

Le séminaire se déroule en yiddish.

Tarif : 38 €. Adhérents : 30 €. Étudiants de moins de 30 ans : 18 €.

Réservez

Voix/voie méditative (13/3/20)

13/03/2020 - 19:00 à 21:30
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

Proposée par Estelle Hulack et animée par Shura Lipovsky

Depuis de nombreuses années, Shura Lipovsky anime des ateliers de chant et mouvement dans différents pays d’Europe et en Amérique. Elle a étudié l’interaction de la voix et du mouvement sur la circulation des flux énergétiques de la personne, et mis au point une méthode originale basée sur ses connaissances de la culture traditionnelle ashkénaze et de la spiritualité juive. Grâce aux nigunim (mélodies mystiques), au mouvement, à la relaxation et la méditation, les participants partent à la découverte de leur vraie «voix/voie». Une expérience intérieure et artistique.

Réservez

Yidish oyf der tsung : raconter l’histoire (19/3/20)

19/03/2020 - 14:00 à 16:00
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

Cours de conversation / שמועס־לעקציע

Yidish oyf der tsung / ייִדיש אויף דער צונג

Le yiddish sur le bout de la langue

Jeudi 19 mars 2020 à 14h

Raconter l’histoire / דערציילן געשיכטע

 

Animé par Régine Nebel et Tal Hever Chybowski.

Pour recevoir le vocabulaire à l’avance, merci d’écrire à regine@yiddishweb.com.

Le cours se déroule en yiddish.

Tarif : 17 €. Adhérents : 15 €. Étudiants de moins de 30 ans : 9 €

Réservez

Le Printemps des poètes (19/3/20)

19/03/2020 - 19:30
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

Lecture musicale

Le Printemps des poètes / פּאָעטן־פֿרילינג

אַהרן צייטלין, לידער מיט מוזיק

Aaron Zeitlin, poèmes en musique

Jeudi 19 mars 2020 à 19h30

ווייניק איבערזעצער האָבן געהאַט דעם מוט זיך צו פֿאַרמעסטן מיט אַהרן צייטלינס ווערק. בתיה בוים (לאַוורעאַטין פֿון דער העכסטער פּרעמיע פֿאַר איבערזעצער, 2017) וועט פֿאָרשטעלן, איידער עס גייט אַרויס אין דרוק, אַן אויסקלײַב דורך איר איבערגעזעצטע לידער, וואָס אילוסטרירט די מײַסטערשאַפֿט, די מאָדערנקייט און די רײַכע טעמאַטיק פֿון איינעם פֿון די גרעסטע ייִדישע פּאָעטן. פֿאָרלייענען אויף ייִדיש און פֿראַנצייזיש : בתיה בוים און טל חבֿר־כיבאָווסקי. באַגלייטונג אויף דער האַרף : סעסיל נעזער־חבֿר.

Peu de traducteurs ont osé se confronter à l'œuvre d'Aaron Zeitlin. Batia Baum (Grand Prix de Traduction SGDL 2017) présentera en avant-première, avant la publication prochaine d'une anthologie bilingue, un choix de poèmes illustrant la virtuosité, la modernité et la riche thématique de l'un des plus grands auteurs yiddish. Lectures en français et en yiddish : Batia Baum et Tal Hever-Chybowski. Accompagnement à la harpe : Cécile Neeser Hever.

L'activité se déroule en yiddish et en français.

Tarif : 12 €. Adhérents : 8 €. 

Réservez

La Bibliothèque Medem ouvre ses portes (21/03/20)

21/03/2020 - 17:00 à 18:00
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

La Bibliothèque Medem ouvre ses portes

Une fois par mois, dans la salle de lecture de la Bibliothèque, des intervenants viennent parler des livres qui ont pour eux une valeur particulière. Un certain nombre de livres évoqués sont disponibles en prêt.

Samedi 21 mars 2020 à 17h 

Typographie yiddish

Avec Tal Hever-Chybowski, directeur de la Maison de la culture yiddish.

L'édition yiddish a évolué au long de 400 ans d'existence. À travers les collections de la bibliothèque, populaires ou raffinées, classiques ou avant-gardistes, Tal Hever-Chybowski expliquera l'importance du graphisme et de la typographie dans la mise en valeur du contenu des livres.

La rencontre se déroule en français.

Réservez

Concert Hershel Orkestra (21/03/20)

21/03/2020 - 19:30
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

Concert

Samedi 21 mars 2020 de 19h30

 

« Hershel c’était le plus grand ! Dès qu’il arrivait quelque part il offrait à boire à tout le monde ! »

Porté par les aventures de Hershel, l’orchestre entraîne le public, au gré des histoires, des blagues et des mélodies, sur les traces du monde yiddish. Nous voilà partis en carriole jusqu’à Letitchov, suivons la belle Sonia dans ses premiers émois. Après son spectacle « Éclats de mémoire » créé en 2000, la chanteuse Dominique Schiff réunit autour d’elle trois musiciens venus du rock : son fils Adrien Casidanus à la guitare et à la trompette, Baptiste Blanchet à la batterie et Joël Savdié à la basse. Le « Hershel Orkestra » est né. Avec ses rythmes endiablés, il vous fera danser le cœur et battre du pied.

Spécialités ashkénazes au Tshaynik Café à partir de 18h30.

Le concert se déroule en yiddish et en français.

Tarif : 17 €. Adhérents : 13 €.

Réservez

Voix/voie méditative (27/3/20)

27/03/2020 - 19:00 à 21:30
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

Proposée par Estelle Hulack et animée par Shura Lipovsky

Depuis de nombreuses années, Shura Lipovsky anime des ateliers de chant et mouvement dans différents pays d’Europe et en Amérique. Elle a étudié l’interaction de la voix et du mouvement sur la circulation des flux énergétiques de la personne, et mis au point une méthode originale basée sur ses connaissances de la culture traditionnelle ashkénaze et de la spiritualité juive. Grâce aux nigunim (mélodies mystiques), au mouvement, à la relaxation et la méditation, les participants partent à la découverte de leur vraie «voix/voie». Une expérience intérieure et artistique.

Réservez

Shabes-tish

03/04/2020 - 19:30 à 22:00
MCY
29 Rue du Château d'Eau - 75010 Paris
Réservez

Voix/voie méditative (8/5/20)

08/05/2020 - 19:00 à 21:30
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

Proposée par Estelle Hulack et animée par Shura Lipovsky

Depuis de nombreuses années, Shura Lipovsky anime des ateliers de chant et mouvement dans différents pays d’Europe et en Amérique. Elle a étudié l’interaction de la voix et du mouvement sur la circulation des flux énergétiques de la personne, et mis au point une méthode originale basée sur ses connaissances de la culture traditionnelle ashkénaze et de la spiritualité juive. Grâce aux nigunim (mélodies mystiques), au mouvement, à la relaxation et la méditation, les participants partent à la découverte de leur vraie «voix/voie». Une expérience intérieure et artistique.

Réservez

Voix/voie méditative (15/5/20)

15/05/2020 - 19:00 à 21:30
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

Proposée par Estelle Hulack et animée par Shura Lipovsky

Depuis de nombreuses années, Shura Lipovsky anime des ateliers de chant et mouvement dans différents pays d’Europe et en Amérique. Elle a étudié l’interaction de la voix et du mouvement sur la circulation des flux énergétiques de la personne, et mis au point une méthode originale basée sur ses connaissances de la culture traditionnelle ashkénaze et de la spiritualité juive. Grâce aux nigunim (mélodies mystiques), au mouvement, à la relaxation et la méditation, les participants partent à la découverte de leur vraie «voix/voie». Une expérience intérieure et artistique.

Réservez

Voix/voie méditative (5/6/20)

05/06/2020 - 19:00 à 21:30
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

Proposée par Estelle Hulack et animée par Shura Lipovsky

Depuis de nombreuses années, Shura Lipovsky anime des ateliers de chant et mouvement dans différents pays d’Europe et en Amérique. Elle a étudié l’interaction de la voix et du mouvement sur la circulation des flux énergétiques de la personne, et mis au point une méthode originale basée sur ses connaissances de la culture traditionnelle ashkénaze et de la spiritualité juive. Grâce aux nigunim (mélodies mystiques), au mouvement, à la relaxation et la méditation, les participants partent à la découverte de leur vraie «voix/voie». Une expérience intérieure et artistique.

Réservez