Chargement en cours

Shabes-tish (26/10/18)

26/10/2018 - 19:30 à 22:00
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

שבת־טיש

 פֿרײַטיק דעם 26סטן אָקטאָבער 2018, 19.30 אַז’

Shabes-tish

Vendredi 26 octobre 2018 à 19h30 

היימישע מאכלים. מיט פֿאָרלייענונגען אויף ייִדיש דורך טל חבֿר־כיבאָווסקי. 
באַגרענעצטע צאָל ערטער.

פּרײַז : 29 אייראָס
מיטגלידער : 23 אייראָס
פֿאַר די באַטייליקטע אינעם סעמינאַר : 20 אייראָס

 

 

Repas de shabbat cuisiné comme à la maison, agrémenté de lectures en yiddish par Tal Hever-Chybowski.
Le nombre de places est limité.

L'activité se déroule en yiddish.

Tarif : 29€
Adhérents : 23€
Pour les participants au séminaire intensif : 20€

 

Réservez

Voix/voie méditative (2/11/18)

02/11/2018 - 19:00 à 21:30
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

Depuis de nombreuses années, Shura Lipovsky anime des ateliers de chant et danse dans différents pays d’Europe et en Amérique.

Elle a étudié l’interaction de la voix et du mouvement sur la circulation des flux énergétiques de la personne, et mis au point une méthode originale basée sur ses connaissances de la culture traditionnelle ashkénaze et de la spiritualité juive: grâce aux nigunim  (mélodies mystiques), à la danse, la relaxation et la méditation, les participants de son atelier partent à la découverte de leur vraie « voix ». Une expérience intérieure et artistique.

Réservez

Yidish oyf der tsung : visiter une ville (6/11/18)

06/11/2018 - 14:00 à 16:00
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

Cours de conversation / שמועס־לעקציע

Yidish oyf der tsung / ייִדיש אויף דער צונג

Le yiddish sur le bout de la langue

Mardi 6 novembre 2018 à 14h

Thème : visiter une ville / טעמע : באַקוקן אַ שטאָט

 

Animé par Régine Nebel et Sharon Bar-Kochva.

Pour recevoir le vocabulaire à l’avance, merci d’écrire à [email protected].

Réservez

Les Mille et une nuits de Krushnik (10/11/18)

10/11/2018 - 15:00
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

Sholem, Szulim et Sholem-Aleykhem

Les Mille et une nuits de Krushnik

Samedi 10 novembre 2018 à 15h

 

À l’occasion de la parution des Mille et une nuits de Krushnik de Sholem-Aleykhem aux éditions de l’Antilope (octobre 2018), Sophie Quetteville s’entretiendra avec les traductrices Evelyne Grumberg et Nadia Déhan-Rotschild. Lectures : Talila

L'activité se déroule en français.

 

Réservez

La Grande Guerre en yiddish (10/11/18)

10/11/2018 - 17:00 à 18:00
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

Sholem, Szulim et Sholem-Aleykhem

La Bibliothèque Medem ouvre ses portes

 

Une fois par mois, dans la salle de lecture de la Bibliothèque, des intervenants viennent parler des livres qui ont pour eux une valeur particulière. Un certain nombre de livres évoqués sont disponibles en prêt.

Samedi 10 novembre 2018 à 17h

La Grande Guerre en yiddish

 

 

Natalia Krynicka, bibliothécaire à la Maison de la culture yiddish, présentera le fonds de livres yiddish traitant de la Première Guerre mondiale que possède notre bibliothèque

L'activité se déroule en français.

Réservez

L'Armistice 1918 : conférence de Philippe Boukara (11/11/18)

11/11/2018 - 15:00
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

Sholem, Szulim et Sholem-Aleykhem

11 novembre 1918

Après de grandes souffrances, de grandes espérances ?

Dimanche 11 novembre 2018 à 15h

 

Conférence de Philippe Boukara. À l’issue de la Première Guerre mondiale, les Juifs d’Europe centrale et orientale ont connu d’immenses pertes humaines et matérielles. L’égalité et la liberté complètes conquises depuis peu dans l’ancien Empire russe sont remises en cause par des pogromes d’une ampleur sans précédent et par la dictature bolchevique. Une audacieuse expérience d’autonomie juive est pourtant tentée en Ukraine...

La conférence se déroule en français.

Réservez

Hommage à Szulim Rozenberg (11/11/18)

11/11/2018 - 17:00 à 19:00
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

Sholem, Szulim et Sholem-Aleykhem

אין אָנדענק פֿון שלום ראָזענבערג

Hommage à Szulim Rozenberg

Dimanche 11 novembre 2018 à 17h

דער פּאַריזער ייִדיש־צענטער וועט אָפּגעבן כּבֿוד דעם אָנדענק פֿון שלום ראָזענבערג, אַ געבוירענעם אין וואַרשע דעם 11טן נאָוועמבער 1918 ,און פֿון זײַן ווײַב לענאַ ראָזענבערג־יעדוואַב. שלום איז געווען אַ ליבהאָבער פֿון ליטעראַטור און מוזיק, פֿון דער ייִדישער שפּראַך און קולטור, אַ בונדיסט און אַ וויכטיקער טוער אין דער מעדעם־ביבליאָטעק. נאָך אַ צוויישפּראַכיקן פֿאָרלייענען מיט ווידעאָ־רעקאָרדירונגען און מוזיק לכּבֿוד זײַן אָנדענק, וועט מען טרינקען אַ לחיים צוזאַמען.

À l’occasion du centenaire de sa naissance, la Maison de la culture yiddish rendra hommage à Szulim Rozenberg, né le 11 novembre 1918 à Varsovie, ainsi qu’à Léna Rozenberg-Jedwab, son épouse. Amoureux de la langue et de la culture yiddish, passionné de littérature et de musique, militant du Bund depuis toujours, il fut un acteur essentiel du développement de la Bibliothèque Medem.
Après l’évocation de son souvenir au travers d'une lecture bilingue yiddish-français d'Annick Prime-Margules, d'extraits video inédits de Bernard Flam, de passages du film "Comme un juif en France" en présence de son réalisateur Yves Jeuland et d’animation musicale par Éric Slabiak, violon, et Frank Anastasio, guitare, un "Lekekh un bronfn" sera offert.

L'activité se déroule en yiddish et en français.

Réservez

Cabaret Mendele (16/11/18)

16/11/2018 - 19:00
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

קליינער ייִדיש־טעאַטער־פֿעסטיוואַל

מענדעלע־קאַבאַרעט

Mini-festival de théâtre yiddish

Cabaret Mendele

Vendredi 16 novembre 2018 à 19h

אין די קאַלעמוטנע נאָוועמבער־טעג איז גוט זיך צו פֿאַרווײַלן מיט אַ ביסל טעאַטער. אין די ראַמען פֿונעם קלאַסיקער־סעזאָן שטעלן מיר פֿאָר : מסעות בנימין השלישי פֿון מענדעלע מוכר־סֿפרים, רעזשיסירט דורך שרון בר־כּוכבֿא. מיט שרון בר־כּוכבֿאטל חבֿר־כיבאָווסקיאַניק פּרים־מאַרגוליס און וואַליע פֿעדטשענקאָ. מוזיק : באַסטיען האַרטמאַן (פּיאַנע) און עדן גערבער (קלאַרנעט). איר ווילט זען די אַקטיאָרן ? איר וועט קענען זיי באַגעגענען בײַ אַ גלעזל.

« Quand novembre de brume inonde le ciel bleu », un peu de théâtre ne peut pas faire de mal. Dans le cadre de la saison consacrée aux trois classiques : Masoes Binyomin Hashlishi (Les pérégrinations de Benjamin III) de Mendele Moykher-Sforim, récit picaresque mis en scène par Sharon Bar-Kochva. Avec Sharon Bar-KochvaValentina FedchenkoTal Hever-Chybowski et Annick Prime-Margules. Musique : Bastien Hartmann (piano) et Eden Gerber (clarinette). Vous désirez rencontrer les acteurs ? La pièce sera suivie d’un verre.

En yiddish surtitré français

Réservez

Deux classiques en trois saynètes (17/11/18)

17/11/2018 - 15:00
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

קליינער ייִדיש־טעאַטער־פֿעסטיוואַל

צוויי קלאַסיקער אין דרײַ סצענקעס

Mini-festival de théâtre yiddish

Deux classiques en trois saynètes

Samedi 17 novembre 2018 à 15h

 

15 אַז' : מיסטער בוים אין קלאָזעט פֿון שלום־עליכם, אַ טראַגיקאָמישע סצענע פֿון דער ייִדישער אַמעריקע פֿון אָנהייב 20סטן י"ה, רעזשיסירט דורך עמוס אורן 
17 אַז' : ר' נחמנקעס מעׂשיות פֿון יצחק־לייבוש פּרץ רעזשיסירט דורך שרון בר־כּוכבֿא 
19 אַז': אויסצוגן פֿון דאָס גרויסע געווינס פֿון שלום־עליכם, אָדער ווי אַזוי דער גורל קערט איבער דאָס לעבן פֿון אַ שנײַדער, רעזשיסירט דורך שאַרלאָט מעסער.

דער טשײַניק־קאַפֿע וועט זײַן אָפֿן פֿון 14 אַז' אָן, מיט זיסע און געזאַלצענע אַשכּנזישע ספּעציאַליטעטן.

À 15h : Mr Boym in klozet (Monsieur Boym dans le placard) de Sholem-Aleykhem, récit tragi-comique dans l’Amérique juive du début du XXe siècle mis en scène par Amos Oren. 
À 17h : Reb Nakhmenkes mayses (Contes de rabbi Nakhmenke) de Yitskhok-Leybush Peretz mis en scène par Sharon Bar-Kochva. 
À 19h : Extraits de Dos groyse gevins (Le gros lot) de Sholem-Aleykhem, ou comment le destin vient bouleverser la vie de famille d’un petit tailleur. Mise en scène de Charlotte Messer.

Le Tshaynik-Café sera ouvert à partir de 14h et proposera ses spécialités ashkénazes sucrées et salées. 

En yiddish surtitré français

Réservez

Séminaire mensuel de littérature yiddish (18/11/18)

18/11/2018 - 09:30 à 16:30
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

Séminaire mensuel de littérature yiddish

חודשלעכער‭ ‬סעמינאַר‭ ‬פֿון‭ ‬ייִדישער‭ ‬ליטעראַטור
Langue_yiddish

Sous la direction de Yitskhok Niborski et Natalia Krynicka avec la participation de Sharon Bar-Kochva.

Dimanche 18 novembre 2018 de 9h30 à 16h30

 

Thème : l’année 1918 dans la littérature yiddish

Yitskhok Niborski : Le roman Brenendike erd d’Arn Tseytlin (2)

Sharon Bar-Kochva : L’almanach Eygns de Kiev (2)

Natalia Krynicka : L’indépendance polonaise dans la littérature yiddish (2)

טעמע : דאָס יאָר 1918 אין דער ייִדישער ליטעראַטור

יצחק ניבאָרסקי : אַהרן צייטלינס ראָמאַן ברענענדיקע ערד (2)

שרון בר־כּוכבֿא : דער אַלמאַנאַך אייגנס (2)

נאַטאַליע קריניצקאַ : פּוילנס אומאָפּהענגיקייט אין דער ייִדישער ליטעראַטור (2)

צום בשותּפֿותדיקן מיטאָג (12.30 אַז‘ ביז 14.00 אַז‘) ברענגט יעדער אָנטייל־נעמער עפּעס צו עסן און/אָדער צו טרינקען.

Le repas de midi (de 12h30 à 14h) est pris en commun : chaque participant apporte sa contribution sous forme de nourriture et / ou de boisson.

Le séminaire se déroule en yiddish.

Réservez

L’homme qui causa la chute du Temple (22/11/18)

22/11/2018 - 19:30
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

אַ נײַ בוך אין פֿאַרלאַג מעדעם־ביבליאָטעק

דער ייִד וואָס האָט חרובֿ געמאַכט דעם טעמפּל

 

Nouvelle parution aux éditions Bibliothèque Medem

L’homme qui causa la chute du Temple

Jeudi 22 novembre 2018 à 19h30

 

צום דערשײַנען פֿון אַבֿרהם רייזענס דער ייִד וואָס האָט חרובֿ געמאַכט דעם טעמפּל אין דער סעריע צוויישפּראַכיקלעך פֿונעם פֿאַרלאַג מעדעם־ביבליאָטעק, וועט טל חֿבר־כיבאָווסקי שמועסן מיט דער איבערזעצערין, נאַדיאַ דעהאַן־ראָטשילדשורה ליפּאָווסקי וועט זינגען אַבֿרהם רייזענס לידער.

À l’occasion de la parution de L’homme qui causa la chute du Temple et autres nouvelles d’un monde branlant d’Avrom Reyzen dans la collection yiddish.minibilingues des éditions Bibliothèque Medem, Tal Hever-Chybowski s’entretiendra avec Nadia Déhan-Rotschild, la traductrice. Shura Lipovsky chantera Avrom Reyzen.

La rencontre se déroule en yiddish et en français.

Réservez

Atelier Bagel (24/11/18)

24/11/2018 - 15:30 à 17:30
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

Atelier Bagel

Samedi 24 novembre 2018 à 15h30

 

Apprenez à faire vos propres bagels new yorkais avec Laurel Kratochvila, chef boulangère à Fine Bagels, Berlin. Régine Nebel vous contera l’histoire diasporique du bagel pendant que Laurel vous guidera pas à pas dans sa fabrication, de la pâte à la cuisson. L’atelier se terminera, bien entendu, par une dégustation.

L'atelier se déroule en français.

Réservez

Yidish oyf der tsung : apprendre (27/11/18)

27/11/2018 - 14:00 à 16:00
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

Cours de conversation / שמועס־לעקציע

Yidish oyf der tsung / ייִדיש אויף דער צונג

Le yiddish sur le bout de la langue

Mardi 27 novembre 2018 à 14h

Thème : apprendre / טעמע : לערנען זיך

Animé par Régine Nebel et Natalia Krynicka.

Pour recevoir le vocabulaire à l’avance, merci d’écrire à [email protected].

Réservez

"Où vivre" : rencontre avec Carole Zalberg (29/11/18)

29/11/2018 - 19:30
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

Où vivre

Rencontre littéraire avec Carole Zalberg

Jeudi 29 novembre 2018 à 19h30

 

À l’occasion de la parution de Où vivre (Grasset, 2018), Gilles Rozier s’entretiendra avec l’auteure, Carole Zalberg. Dans ce livre, les membres d’une famille juive polonaise relatent leur installation en Israël dans un mélange d’empathie et de frustration. De l’immédiat après-guerre à nos jours, l’exil des uns et les questionnements de ceux restés en France se répondent en tissant des liens indéfectibles.

La rencontre se déroule en français.

Réservez

Séminaire de niveau intermédiaire : cinéma (2/12/18)

02/12/2018 - 09:30 à 18:00
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

Nouveau :

Séminaire de niveau intermédiaire

Thème : le cinéma yiddish

 

Avec Nadia Déhan-RotschildTal Hever-ChybowskiNatalia Krynicka et Rubye Monet. Ce nouveau séminaire permettra aux étudiants parisiens et provinciaux de se retrouver pour une journée d’étude conviviale dans une ambiance linguistique yiddishophone.

Le repas est pris en commun : chaque participant apporte sa contribution sous forme de nourriture et/ou de boisson.

Dimanche 2 décembre de 9h30 à 18h

סעמינאַר פֿאַר מיטעלע

טעמע : קינאָ

 

מיט נאַדיאַ דעהאַן־ראָטשילד, טל חֿבר־כיבאָווסקי, רובי מאָנעט און נאַטאַליע קריניצקאַ. דער סעמינאַר צילט צו געבן סטודענטן פֿון פּאַריז און פּראָווינץ אַ געלעגנהייט צו פֿאַרברענגען אַ טאָג אין אַ פֿרײַנדלעכער, ייִדיש־רעדנדיקער שטודיר־סבֿיבֿה.

צום בשותּפֿותדיקן מיטאָג ברענגט יעדער אָנטייל־נעמער עפּעס צו עסן און/אָדער צו טרינקען.

Tarif : 38 €. Adhérents : 30 €. Étudiants de moins de 30 ans : 18 €.

Le séminaire se déroule en yiddish

Réservez

Voix/voie méditative (7/12/18)

07/12/2018 - 19:00 à 21:30
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

Depuis de nombreuses années, Shura Lipovsky anime des ateliers de chant et danse dans différents pays d’Europe et en Amérique.

Elle a étudié l’interaction de la voix et du mouvement sur la circulation des flux énergétiques de la personne, et mis au point une méthode originale basée sur ses connaissances de la culture traditionnelle ashkénaze et de la spiritualité juive: grâce aux nigunim  (mélodies mystiques), à la danse, la relaxation et la méditation, les participants de son atelier partent à la découverte de leur vraie « voix ». Une expérience intérieure et artistique.

Réservez

Shabes-tish de Khanike (7/12/18)

07/12/2018 - 20:00
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

שבת־טיש לכּבֿוד חנוכּה

היימישע מאכלים

Shabes-tish de Khanike

Cuisine maison

Langue_francaisLangue_yiddish

Vendredi 7 décembre 2018 à 20h

 ווי אין דער היים ! פֿריִער אַן אַפּעריטיוו און פֿאָרלייענונג דורך טל חֿבר־כיבאָווסקי, דערנאָך אַ טראַדיציאָנעלער מאָלצײַט צוגעגרייט דורך טל חבֿר־כיבאָווסקי און רעזשין נעבעל.

Apéritif et lecture de textes par Tal Hever-Chybowski, suivi d’un repas traditionnel cuisiné par Tal Hever Chybowski et Régine Nebel.

L’activité se déroule en yiddish et en français.

Réservez

Yidish oyf der tsung : chez le docteur (11/12/18)

11/12/2018 - 14:00 à 16:00
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

Cours de conversation / שמועס־לעקציע

Yidish oyf der tsung / ייִדיש אויף דער צונג

Le yiddish sur le bout de la langue

Mardi 11 décembre 2018 à 14h

Thème : chez le docteur / טעמע : בײַם דאָקטער

Animé par Régine Nebel et Yitskhok Niborski.

Pour recevoir le vocabulaire à l’avance, merci d’écrire à [email protected].

Réservez

L'architecture des synagogues en diaspora (15/12/18)

15/12/2018 - 15:00
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

Conférence

L'architecture des synagogues en diaspora

Le dialogue avec l’autre

Samedi 15 décembre 2018 à 15h

Avec Henri Bresler, architecte, enseignant honoraire de l’École d’Architecture de Paris-Belleville. La synagogue a cette singularité de se mettre au diapason du territoire qui l’accueille. Elle se fera tour à tour église, isba ou mosquée. Ce lieu de culte est révélateur quant au positionnement des Juifs en diaspora, en quête de reconnaissance et de dialogue avec l’autre.

La conférence se déroule en français.

Réservez

Dans les forêts de Pologne avec Serge Blisko (15/12/18)

15/12/2018 - 17:00 à 18:00
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

La Bibliothèque Medem ouvre ses portes

Une fois par mois, dans la salle de lecture de la Bibliothèque, des intervenants viennent parler des livres qui ont pour eux une valeur particulière. Un certain nombre de livres évoqués sont disponibles en prêt.

Samedi 15 décembre 2018 à 17h

Dans les forêts de Pologne de Yoysef Opatoshu

 

 

Serge Blisko, président de la Maison de la culture yiddish, évoquera ce best-seller de Yoysef Opatoshu.

La rencontre se déroule en français.

Entrée libre.

Réservez

Speed-shmuesing (15/12/18)

15/12/2018 - 18:30
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

Les participants forment des tandems de conversation en yiddish de six minutes ; dès que la sonnerie retentit, ils changent de partenaire.

Proposé par Régine Nebel.

Boisson incluse. L’activité se déroule en yiddish.

ספיד־שמועסינג

אָנגעפֿירט דורך רעזשין נעבעל. די אָנטייל־נעמער שמועסן פּאָרלעכווײַז במשך זעקס מינוט. ווען עס קלינגט דאָס גלעקל, בײַטן זיי דעם מיטשמועסער

Réservez

Séminaire mensuel de littérature yiddish (16/12/2018)

16/12/2018 - 09:30 à 16:30
Maison de la culture yiddish
29, rue du Château-d'Eau - 75010 Paris
En savoir plus

Séminaire mensuel de littérature yiddish

חודשלעכער‭ ‬סעמינאַר‭ ‬פֿון‭ ‬ייִדישער‭ ‬ליטעראַטור
Langue_yiddish

Sous la direction de Yitskhok Niborski et Natalia Krynicka avec la participation de Sharon Bar-Kochva.

Dimanche 16 décembre 2018 de 9h30 à 16h30

Thème : l’année 1918 dans la littérature yiddish

Yitskhok Niborski : Le roman Brenendike erd d’Arn Tseytlin (3)

Sharon Bar-Kochva : L’almanach Eygns de Kiev (3)

Natalia Krynicka : L’indépendance polonaise dans la littérature yiddish (3)

טעמע : דאָס יאָר 1918 אין דער ייִדישער ליטעראַטור

יצחק ניבאָרסקי : אַהרן צייטלינס ראָמאַן ברענענדיקע ערד (3)

שרון בר־כּוכבֿא : דער אַלמאַנאַך אייגנס (3)

נאַטאַליע קריניצקאַ : פּוילנס אומאָפּהענגיקייט אין דער ייִדישער ליטעראַטור (3)

צום בשותּפֿותדיקן מיטאָג (12.30 אַז‘ ביז 14.00 אַז‘) ברענגט יעדער אָנטייל־נעמער עפּעס צו עסן און/אָדער צו טרינקען.

Le repas de midi (de 12h30 à 14h) est pris en commun : chaque participant apporte sa contribution sous forme de nourriture et / ou de boisson.

Le séminaire se déroule en yiddish.

Réservez